Дългосрочен (Forward) сегмент

Продуктите от Дългосрочния (Forward) сегмент осигуряват възможност за сключване на сделки с бъдещ период на доставка.

Продуктите от Дългосрочния (Forward) сегмент, които се търгуват на пазара на БЕТП са: 

  • Стандартизирани продукти – Индивидуален ден, Седмица, Месец, Тримесечие, Година;
  • Продукт Двустранни договори;
  • Продукт Търг.