Седмица

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Седмица“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Week 38 2021 21 000 75.66 -
Week 37 2021 21 000 75.66 -
Week 36 2021 21 000 75.66 -
Week 34 2021 35 000 62.83 -
Week 33 2021 35 000 62.83 -
Week 32 2021 35 000 62.83 -