Процедура за членство

Кандидатът може да започне да търгува на организирания борсов пазар на природен газ на БЕТП АД (пазар на БЕТП) след като изпълни условията за членство и бъде допуснат до участие в търговията на пазара на БЕТП.