Новини

  • 18.08.2023 КЕВР одобри Правила за работа на БЕТП АД

  • 23.01.2023 Регистрация на участниците на пазара на втечнен природен газ в системата CEREMP и в TERMINAL

  • 08.02.2022 Прессъобщение

  • 29.03.2021 Решение на КЕВР за издаване на лицензия на БЕТП АД

  • 09.03.2021 Открито заседание на КЕВР за издаване на лицензия