Защита на личните данни

БЕТП АД цени високо значението на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на членовете на пазара на БЕТП, като прилага изискванията на българското и европейското законодателства, в частност и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни при обработването и съхранението им, необходимо за осъществяване на достъп до интернет страницата на дружеството.

БЕТП АД обработва личните данни в съответствие със закона и по справедлив и прозрачен начин. Информацията относно събирането и обработването на лични данни, начина на съхранението и опазването им, принципите въз основа на които се осъществяват посочените дейности са представени в „Декларация за поверителност“.