Полезни връзки

Ай Си Джи Би АД – https://www.icgb.eu/nachalo/

Български Енергиен Холдинг ЕАД – https://www.bgenh.com

Булгаргаз ЕАД – https://www.bulgargaz.bg

Булгартрансгаз ЕАД – https://www.bulgartransgaz.bg

Комисия за Енергийно и Водно Регулиране – https://www.dker.bg

Министерство на енергетиката – https://www.me.government.bg/bg

ACER – https://www.acer.europa.eu

Gas Infrastructure Europe – https://www.gie.eu

ENTSOG – https://www.entsog.eu/

Energy Community – https://www.energy-community.org

European Commission – Energy – https://ec.europa.eu/energy/en

International Gas Union (IGU) – https://igu.org/

Trayport – https://www.trayport.com