Ръководство на потребителя

Ръководството за работа на потребителя с електронната платформа за търговия на БЕТП АД съдържа правилата за достъп и ползване на електронната платформа за търговия на БЕТП АД от членове на пазара на БЕТП и борсовите им агенти.