Тримесечие

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Тримесечие“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Q4 2024 - - -
Q3 2024 - - -
Q2 2024 - - -
Q1 2024 - - -