Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
29.03.2023 - - - - -
28.03.2023 - - - - -
27.03.2023 - - - - -
26.03.2023 - - - - -
25.03.2023 - - - - -
24.03.2023 - - - - -
23.03.2023 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
29.03.2023 - - - - -
28.03.2023 - - - - -
27.03.2023 - - - - -
26.03.2023 - - - - -
25.03.2023 - - - - -
24.03.2023 - - - - -
23.03.2023 - - - - -
Февруари 2023 Период на доставка
145.15 BETPDMI (BGN/MWh)
21 076 Общо изтъргувано количество (MWh)
29.03.2023 Към дата
1111 Общ брой сделки
14 524 796 Общо изтъргувано количество (MWh)