Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
20.10.2021 - - - - -
19.10.2021 - - - 143.62 -
18.10.2021 - - - 143.62 -
17.10.2021 2 000 142.50 3.01 % 143.62 4.19 %
16.10.2021 3 000 138.33 - 137.84 -7.28 %
15.10.2021 - - - 148.66 -
14.10.2021 - - - 148.66 -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
20.10.2021 - - - - -
19.10.2021 - - - 151.50 -
18.10.2021 - - - 151.50 -
17.10.2021 - - - 151.50 -
16.10.2021 - - - 151.50 -
15.10.2021 - - - 151.50 -
14.10.2021 - - - 151.50 -
Септември 2021 Период на доставка
91.81 BETPDMI (BGN/MWh)
295 826 Общо изтъргувано количество (MWh)
20.10.2021 Към дата
912 Общ брой сделки
13 643 806 Общо изтъргувано количество (MWh)