Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
22.04.2024 - - - - -
21.04.2024 - - - - -
20.04.2024 - - - - -
19.04.2024 - - - - -
18.04.2024 - - - - -
17.04.2024 - - - - -
16.04.2024 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
22.04.2024 - - - - -
21.04.2024 - - - - -
20.04.2024 - - - - -
19.04.2024 - - - - -
18.04.2024 - - - - -
17.04.2024 - - - - -
16.04.2024 - - - - -
22.04.2024 Към дата
1121 Общ брой сделки
14 572 616 Общо изтъргувано количество (MWh)