Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
02.10.2023 - - - - -
01.10.2023 - - - - -
30.09.2023 - - - - -
29.09.2023 - - - - -
28.09.2023 - - - - -
27.09.2023 - - - - -
26.09.2023 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
02.10.2023 - - - - -
01.10.2023 - - - - -
30.09.2023 - - - - -
29.09.2023 - - - - -
28.09.2023 - - - - -
27.09.2023 - - - - -
26.09.2023 - - - - -
02.10.2023 Към дата
1118 Общ брой сделки
14 560 566 Общо изтъргувано количество (MWh)