Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
26.09.2022 - - - - -
25.09.2022 - - - - -
24.09.2022 - - - - -
23.09.2022 - - - - -
22.09.2022 - - - - -
21.09.2022 - - - - -
20.09.2022 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
26.09.2022 - - - - -
25.09.2022 - - - - -
24.09.2022 - - - - -
23.09.2022 - - - - -
22.09.2022 - - - - -
21.09.2022 - - - - -
20.09.2022 - - - - -
Август 2022 Период на доставка
299.61 BETPDMI (BGN/MWh)
751 511 Общо изтъргувано количество (MWh)
26.09.2022 Към дата
1109 Общ брой сделки
14 513 196 Общо изтъргувано количество (MWh)