Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
18.05.2022 - - - - -
17.05.2022 - - - 152.50 -
16.05.2022 - - - 152.50 -
15.05.2022 - - - 152.50 -
14.05.2022 - - - 152.50 -
13.05.2022 - - - 152.50 -
12.05.2022 - - - 152.50 -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
18.05.2022 - - - - -
17.05.2022 - - - 141.00 -
16.05.2022 - - - 141.00 -
15.05.2022 - - - 141.00 -
14.05.2022 - - - 141.00 -
13.05.2022 - - - 141.00 -
12.05.2022 - - - 141.00 -
Април 2022 Период на доставка
145.69 BETPDMI (BGN/MWh)
1 130 621 Общо изтъргувано количество (MWh)
18.05.2022 Към дата
1107 Общ брой сделки
14 499 246 Общо изтъргувано количество (MWh)