Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
06.06.2023 - - - - -
05.06.2023 - - - - -
04.06.2023 - - - - -
03.06.2023 - - - - -
02.06.2023 - - - - -
01.06.2023 - - - - -
31.05.2023 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
06.06.2023 - - - - -
05.06.2023 - - - - -
04.06.2023 - - - - -
03.06.2023 - - - - -
02.06.2023 - - - - -
01.06.2023 - - - - -
31.05.2023 - - - - -
06.06.2023 Към дата
1113 Общ брой сделки
14 534 876 Общо изтъргувано количество (MWh)