Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
28.11.2021 - - - - -
27.11.2021 - - - 145.00 -
26.11.2021 - - - 145.00 -
25.11.2021 - - - 145.00 -
24.11.2021 - - - 145.00 -
23.11.2021 - - - 145.00 -
22.11.2021 - - - 145.00 -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
28.11.2021 4 000 163.00 - - -
27.11.2021 10 000 163.00 - 163.00 -
26.11.2021 5 000 163.00 - 163.00 18.55 %
25.11.2021 - - - 137.50 -
24.11.2021 - - - 137.50 -
23.11.2021 - - - 137.50 -
22.11.2021 - - - 137.50 -
Октомври 2021 Период на доставка
131.59 BETPDMI (BGN/MWh)
290 133 Общо изтъргувано количество (MWh)
28.11.2021 Към дата
927 Общ брой сделки
13 703 906 Общо изтъргувано количество (MWh)