Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
08.08.2022 - - - - -
07.08.2022 - - - - -
06.08.2022 - - - - -
05.08.2022 - - - - -
04.08.2022 - - - - -
03.08.2022 - - - - -
02.08.2022 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
08.08.2022 - - - - -
07.08.2022 - - - - -
06.08.2022 - - - - -
05.08.2022 - - - - -
04.08.2022 - - - - -
03.08.2022 - - - - -
02.08.2022 - - - - -
Юли 2022 Период на доставка
188.29 BETPDMI (BGN/MWh)
799 147 Общо изтъргувано количество (MWh)
08.08.2022 Към дата
1109 Общ брой сделки
14 513 196 Общо изтъргувано количество (MWh)