Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
18.01.2022 - - - - -
17.01.2022 - - - 161.86 -
16.01.2022 - - - 161.86 -
15.01.2022 - - - 161.86 -
14.01.2022 - - - 161.86 -
13.01.2022 - - - 161.86 -
12.01.2022 - - - 161.86 -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
18.01.2022 - - - - -
17.01.2022 - - - 180.50 -
16.01.2022 - - - 180.50 -
15.01.2022 - - - 180.50 -
14.01.2022 - - - 180.50 -
13.01.2022 - - - 180.50 -
12.01.2022 - - - 180.50 -
Декември 2021 Период на доставка
172.58 BETPDMI (BGN/MWh)
356 202 Общо изтъргувано количество (MWh)
18.01.2022 Към дата
1086 Общ брой сделки
14 261 786 Общо изтъргувано количество (MWh)