Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
23.03.2023 - - - - -
22.03.2023 - - - - -
21.03.2023 - - - - -
20.03.2023 - - - - -
19.03.2023 - - - - -
18.03.2023 - - - - -
17.03.2023 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
23.03.2023 - - - - -
22.03.2023 - - - - -
21.03.2023 - - - - -
20.03.2023 - - - - -
19.03.2023 - - - - -
18.03.2023 - - - - -
17.03.2023 - - - - -
Февруари 2023 Период на доставка
145.15 BETPDMI (BGN/MWh)
21 076 Общо изтъргувано количество (MWh)
23.03.2023 Към дата
1110 Общ брой сделки
14 518 796 Общо изтъргувано количество (MWh)