Организиран борсов пазар за природен газ и газови деривати

Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
03.12.2022 - - - - -
02.12.2022 - - - - -
01.12.2022 - - - - -
30.11.2022 - - - - -
29.11.2022 - - - - -
28.11.2022 - - - - -
27.11.2022 - - - - -
Дата Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
Референтна цена
(BGN/MWh)
Промяна в РЦ
(%)
03.12.2022 - - - - -
02.12.2022 - - - - -
01.12.2022 - - - - -
30.11.2022 - - - - -
29.11.2022 - - - - -
28.11.2022 - - - - -
27.11.2022 - - - - -
Ноември 2022 Период на доставка
125.34 BETPDMI (BGN/MWh)
1 127 075 Общо изтъргувано количество (MWh)
03.12.2022 Към дата
1109 Общ брой сделки
14 513 196 Общо изтъргувано количество (MWh)