Кодекс за пoведение

Кодексът за поведение е част от Правилата за работа на организирания борсов пазар на БЕТП АД  и определя нормите/правилата и принципите за поведение при търговията на пазара на БЕТП. 

Разпоредбите на Кодекса за поведение са задължителни за БЕТП АД, за членовете на пазара на БЕТП и техните борсови агенти, упълномощени да търгуват на пазара на БЕТП.

Кодексът за поведение се основава на принципа за съвместна отговорност на БЕТП АД и членовете на пазара на БЕТП за постигане и реализиране на справедлив и прозрачен пазар на природен газ. 

Кодексът за поведение не освобождава членовете на пазара на БЕТП от задължението да спазват останалите правила и разпоредби, уреждащи дейността на пазара на БЕТП, като Договора за членство, Правилата на пазара на БЕТП и приложенията към тях, както и Пазарните съобщения, издадени от БЕТП АД в съответствие с Правилата на пазара на БЕТП.