Месец

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Месец“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
Промяна в СПЦ
(%)
December - 2024 - - -
November - 2024 - - -
October - 2024 - - -
September - 2024 - - -
August - 2024 - - -
July - 2024 - - -
June - 2024 - - -
May - 2024 - - -
April - 2024 - - -
March - 2024 - - -
February - 2024 - - -
January - 2024 - - -