Индивидуален ден и Уикенд

Обобщени данни за пазара на БЕТП за продукт „Индивидуален ден и Уикенд“, в табличен и графичен вид.

Период на доставка Изтъргувано количество
(MWh)
Средно претеглена цена
(BGN/MWh)
WE 07 19/02-20/02 1 200 136.83
Mon 07/02/22 1 500 155.00
Mon 31/01/22 1 920 188.00
WE 04 29/01-30/01 800 188.00
Mon 10/01/22 300 176.00
WE 01 08/01-09/01 600 176.00